baner1.jpg, 21 kB

Odkazy...

Počítadlo


Kopírování a rozšiřování obsahu stránek je dovoleno a vítáno.

Úvodem

Již můžete nahrazovat

staré černé bakelitové jističe

IJV, IJM , ITV, ITM,

výrobce SEZ Krompachy n.p., které se již mnoho let nevyrábí,

replikou - retrofitem KT1, KT3.Retrofit KT1 je dokonalá replika - náhrada za jednofázové jističe IJV, IJM.
Retrofit KT3 je dokonalá replika - náhrada za trojfázové jističe ITV, ITM.

Retrofity KT1, KT3 umožňují výměnu původního jističe IJV, IJM, ITV, ITM, bez úprav jističové skřínky nebo rozváděče. Montují se na původní místo a na původní Al vodiče, takže na výměnu jističe stačí pouze několik minut.

Dle normy ČSN 332000-5-52 - tabulka 52 J, se sice použití Al vodičů průřezu menšího než 16 mm2 zakázáno v nových instalacích.
V této tabulce je i poznámka, která se týká světelných a silových obvodů :
Ve stávajících zařízeních může být použito i menšího průřezu, nejméně však 2,5 Al po celou dobu života těchto zařízení. Tyto vodiče nemusí být nahrazovány vodiči Cu nebo 16 Al, pokud jejich svorky byly odzkoušeny pro Al.

Retrofit KT1, KT3 je schválen ELEKTROTECHNICKÝM ZKUŠEBNÍM ÚSTAVEM v PRAZE - Troji, jako kompaktní zařízení, složené z jističe a adaptéru KT1, KT3.

ES Prohlášení o shodě retrofitu KT1, KT3, a CERTIFIKÁT si můžete otevřít zde.

Pouze retrofity KT1, KT3, osazené jističi SEZ, nebo BONEGA, viz níže, lze použít i pro Al vodiče 2,5 - 25 mm2.

1) Jističe PR, PRe, výrobce SEZ Krompachy a.s., mají charakteristiku B, C, D, M, takže umožňují nahradit veškeré kombinace elektrických parametrů původních černých bakelitových jističů IJV, ITV, IJM, ITM, a to i jističů s motorovou charakteristikou, nebo jističů pro stejnosměrný proud.

Souhlas s použitím jističů řady PR a PRe na adaptery KT1 a KT3, a potvrzení, že svorky vyhovují pro připojení hliníkovým vodičem, si můžete otevřít zde.
Český katalog jističů řady PR a PRe si můžete otevřít zde.
Slovenský katalog jističů řady PR a PRe si můžete otevřít zde.
Foto jističů řady PR a PRe si můžete otevřít zde.

2) Jističe PEP-10J, PEP-6J, EV-6J, výrobce BONEGA, spol. s r.o. Sudoměřice nad Moravou, mají charakteristiku B, C, D, umožňují nahradit původní černé bakelitové jističe IJV, ITV, IJM, ITM.

Prohlášení o možnosti použití hliníkových vodičů u přístrojů BONEGA, si můžete otevřít zde. Prohlášení o možnosti použití adapterů KT1 a KT3 na modulové přístroje BONEGA, si můžete otevřít zde.
Katalog jističů si můžete otevřít zde.

Retrofity KT1, KT3, osazené jističi SEZ, nebo BONEGA, jsou především určeny pro staré elektroinstalace, realizované hliníkovým vodičem - vyhovuje ČSN 332000-5-52 - svorky jističů jsou odzkoušeny pro připojení hliníkovým vodičem průřezu 2,5 - 25 mm2.

Retrofit KT1, KT3, lze použít jako hlavní jistič před elektroměrem, splňuje požadavky rozvodných společností na hlavní jistič před elektroměrem.

Pozor !!! Většina jističů od jiných výrobců nemá svorky odzkoušeny pro připojení hliníkovým vodičem, neboť tyto svorky jsou konstruovány jen pro připojení měděného vodiče v nových elektroinstalacích. Jelikož svorky těchto jističů nejsou odzkoušeny pro připojení hliníkovým vodičem, nesmějí se připojit na původní hliníkové vodiče, neboť by to bylo v rozporu s ČSN 332000-5-52.

Podrobněji o připojení hliníkových vodičů ke svorkám jističů jiných výrobců si můžete otevřít zde.

Adaptéry KT1, KT3, jsou označeny značkou:
Na výrobu základny a krytky je použit houževnatý samozhášivý černý plast ABS.

Adaptéry KT1, KT3, mají nově inovovanou krytku, na které jsou nově vytvořeny nadlitky, které zvláště u jističů před elektroměrem zamezí vypáčení krytky při pokusu o černý odběr.

Díky retrofitu KT1, KT3 lze značně snížit náklady při výměně hlavního jističe před elektroměrem a při rekonstrukci starých rozvodů, neboť již není nutno původní zabudované rozváděče upravovat, popřípadě měnit za nové.

Retrofity KT1, KT3 jsou ideální pro havarijní servisy. Není potřebné nic upravovat, takže výměna vadného jističe IJV, IJM, ITV, ITM, trvá jen několika minut.

RETROFIT znamená modernizaci stávajících systémů nejmodernějšími komponenty s cílem vylepšit jejich technické parametry a výkon.

Návod na použití adaptérů KT1, KT3 si můžete otevřít zde.


Balení adaptérů KT1, KT3

Použití adaptérů KT1, KT3


Parametry retrofitu KT1, KT3 - osazených jističi SEZ

upevnění :šroubky M4 na původní místo po jističi IJV, IJM, ITV, ITM,
svorky : Cu vodič1,5 - 25 mm2
Al vodič2,5 - 25 mm2
teplota okolí :- 25 °C až + 55 °C
jmenovité napětí :230, 230/400, 400 V / 50 Hz
vypínací charakteristika a jmenovitý proud : PRe40B, C,2; 3; 4; 6; 8; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; (A)
PRe60B, C,6; 8; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50, 63;(A)
PR60B, C, D 0,5; 1; 2; 3; 4; 6; 8; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; (A)
M0,2; 0,3; 0,4; 0,6; 0,8; 1,2; 2; 3; 4,2; 6; 8; 10; 12; 14; 17; 21; 25; 32; 40; 50; 63; (A)
vypínací schopnost : PRe403(kA)
PRe606(kA)
PR6010(kA)
elektrická trvanlivost :4 000 spínacích cyklů
mechanická trvanlivost : 100 000 spínacích cyklů
krytí :IP 40

Cena retrofitu

Podrobněji o ceně retrofitu, adaptéru, jističů, si můžete otevřít zde